Właściwie należałoby pisać o byłym młynie. Obecnie budynek jest budynkiem mieszkalnym i można pokusić się o nazwanie go loftem, czyli mieszkaniem urządzonym w dawnych pomieszczeniach przemysłowych.

Swoją drogą na niektórych dostępnych aktualnie, dokładnych mapach Młyn jest zaznaczony jako budynek przemysłowy bez komina. Teraz komin jest, dymi. Młyn zbudowany został przed rokiem 1935 przez Niemców. Po wojnie został przejęty przez lokalne władze polskie i w latach pięćdziesiątych rozbudowany – dwie górne kondygnacje zostały wymurowane z cegieł, w miejsce poprzedniej zapewne drewnianej konstrukcji.
Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Młyn został przez spółkę kilku rodzin odkupiony od Gminnej Spółdzielni w Lipce. Następnie jeden ze współwłaścicieli spłacił pozostałych i dzięki jego staraniom w roku 1997 Młynowi przybyła przybudówka, w której uruchomiono Małą Elektrownię Wodną. W MEW wykorzystana jest turbina (wyprodukowana w Schichau-Werke Elbing w 1937r.), która napędzała młyńskie maszyny od chwili uruchomienia młyna.
W roku 2007 Młyn został wyposażony w centralne ogrzewanie, zasilane z pieca na paliwo stałe, który służy też do zapewniania ciepłej wody użytkowej. W tym samym roku wymieniono okna na parterze i piętrze oraz pozbawiono Młyn maszyn, czyniąc z niego budynek mieszkalny. Rosenfelder Mühle

Z rozmów z mieszkańcami Trudnej wiemy, że na odcinku kilkuset metrów w Trudnej działały, oprócz naszego Młyna, jeszcze dwa zakłady zasilane energią rzeki: kaszarnia przy drodze Trudna-Rozwory (zachowały się po niej resztki murów przy moście, których jesteśmy szczęśliwymi właścicielami – zdjęcie po prawej) oraz gorzelnia, mieszcząca się około 450m w dół rzeki od młyna, po której nie zachowały się ślady.
Amatorów geocachingu informujemy, że w pobliżu mostu i ruin kaszarni ukryta została dla nich skrzynka – szczegóły na stronie opencaching.pl.
Postaramy się więcej napisać, jak tylko pozbieramy informacje.